Organizare, actionariat, conducere

Centrul de Tehnologii, Inventică şi Business , societate comercială pe acțiuni la care Universitatea Transilvania din Brașov este acționar majoritar cu 75,026% din capitalul social , în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, a fost înfiinţată prin Sentința Civila Nr.4475/7dec.1992 înreg. la Judecătoria Brașov cu nr. dos.3901/c/7 dec.1992, ca Centru de Inovare si Afaceri , la inițiativa Ministerului Învățământului si Științei , şi are ca obiect de activitate promovarea inovării tehnice si tehnologice prin metodele specifice transferului de tehnologii,inventicii si incubării.

Actul Constitutiv al Societății precizează:

”Ca centru de inovare si afaceri societatea are un preponderent scop social si științific exprimat prin activitatea de formare a spiritului inovativ si antreprenorial,mai ales in rândul cercetătorilor,cadrelor didactice universitare si studenților.

Finanțarea scopului propus se face prin:

– contracte incheiate intre Centru si beneficiari, reinvestirea profitului si alte surse.

-cercetare-proiectare si productie de serie mica; servicii diverse, consulting,instruire,asistenta tehnica,soft-ware,avizari stiintifice.”

Societatea funcţionează pe principiul autofinanţării, nu primeşte subvenţii

SC. CTIB SA funcționează ca Centru de consultanţă, inovare,proprietate industrială, transfer tehnologic si microproducție orientat in special spre produse cu caracter inovativ, spre realizarea unor contracte de cercetare științifica in special in domeniul Energiilor regenerabile. Structura funcţională a Societăţii păstrează principiul Centrelor de costuri şi profit, fiind organizată pe următoarele direcții de acțiune:

Cercetare,proiectare, dezvoltare de produs, execute prototipuri, microproducție

Inventică şi protecţia proprietăţii industriale

Incubare, transfer tehnologic, consultanta tehnologii de fabricație

DESCARCATI AICI LISTA ACTIONARILOR

CONDUCEREA

Adunarea Generala a Actionarilor este compusa din reprezentantii actionarilor, dupa cum urmeaza:

Universitatea Transilvania din Brasov-reprezentata de Prof.Dr.Carmen Buzea

SC Roman SA Brasov-reprezentata de Ing.Carol Rugacs

S.I.R.Filiala Brasov-reprezentata de Prof.Dr.Ing.AurelFratu

U.G.I.D.I.C.Filiala Brasov -reprezentata de Prof.Dr. Cristinel Murzea

Consiliul de Administratie este compus din: Prof.Dr.Carmen Buzea, Ing.Carol Rugacs, Prof.Dr.Ing.AurelFratu, Prof.Dr. Cristinel Murzea.

Conducerea executivă este asigurată de Administrator-Director General C.St.Ing. IoanȚoțu numit prin H.AGA Nr.1/2016 cu mandat până la 30,03,2020