Istorie si misiune

Centrul de Tehnologii, Inventică şi Business , societate comercială pe acțiuni la care Universitatea Transilvania din Brașov este acționar majoritar cu 75,026% din capitalul social , în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, a fost înfiinţată prin Sentința Civila Nr.4475/7dec.1992 înreg. la Judecătoria Brașov cu nr. dos.3901/c/7 dec.1992, ca Centru de Inovare si Afaceri , la inițiativa Ministerului Învățământului si Științei , şi are ca obiect de activitate promovarea inovării tehnice si tehnologice prin metodele specifice transferului de tehnologii,inventicii si incubării.

Actul Constitutiv al Societății precizează:

”Ca centru de inovare si afaceri societatea are un preponderent scop social si științific exprimat prin activitatea de formare a spiritului inovativ si antreprenorial,mai ales in rândul cercetătorilor,cadrelor didactice universitare si studenților.

Finanțarea scopului propus se face prin:

– contracte incheiate intre Centru si beneficiari, reinvestirea profitului si alte surse.

-cercetare-proiectare si productie de serie mica; servicii diverse, consulting,instruire,asistenta tehnica,soft-ware,avizari stiintifice.”