Contracte de cercetare

Contracte de cercetare –dezvoltare de produs

Portofoliul de activități in domeniul cercetării științifice ne recomandă ca entitate R/D recunoscuta si acreditata ca atare.

 

Programul/Proiectul

Perioada:

19) Coordonator in Contract transnational Romania-Elvetia-Turcia,ERA-MANUNET-II-BiSolar,Building Integrated Solar-Thermal Collectors with Solar Selective Coatings (BiSolar,Contract UEFISCDI Nr.20/2016))

2016-2020

18) Partener in Contrtact POSCCE Nr464/17.04.2013 Ecoadaposturi modulare,dezvoltare de produs

2013-2015

17) Contract UEFISCDI, Nr.28/2012 Efficient Solar-Thermal Systems with Increased Urban Acceptance (EST IN URBA)

2012-2015

16) Programul Cadru FP 7- Renewable Energy Resources- a Solution for The Sustainable Development of Two European Regions-RenERgEuRe

2008-2010

15) PC 1905- Cresterea eficientei conversiei energiei solare in platforme fotovoltaice orientabile – PLATSOL-PV

2007-1010

14) PN-II- Sisteme fotocatalitice complexe pentru epurarea avansata a apelor rezultate din industria textila FOTO-COMPLEX

2007-1010

13) CEEX 752 / 2006 “Sisteme mecanice noi pentru creşterea eficienţei conversiei energiei solare in energie electrica”2006 -2008
12) CEEX 277/2006 “Materiale multifuncţionale pentru conversia eficientă a energiei solare in energie termică”2006 -2008
11) CEEX 215/2006 Materiale magnetice cu performante superioare utilizate in constructia masinilor electrice – MAGME2006 -2008
10) CEEX 2-CEEX-06-8-85/2006 Modele si indicatori de evaluare a calitatii cercetarii stiintifice in universitati in contextul societatii bazate pe cunoastere2006 -2008
9) MCT „Motor cu comprimare şi ardere fracţionate”1993 -1999
8) MCT „Cuplaj cu sens unic pentru demaroare de autovehicule”1993 1999
7) MCT „Plăci termoizolante poroase şi plăci dure din coji de orez”1993 1999
6) MCT „Studii şi cercetări privind brăzdare de plug tip sandwich” 1993 1999
5) MCT „Studii şi cercetări privind instalaţie de uscare a cherestelei cu mişcare alternativă a aerului în stivă”1993 1999
4) MCT „Studii şi cercetări privind interfeţe specializate destinate prelucrării automate a datelor”1993 1999
3) MCT „Studii şi cercetări privind aplicarea surselor neconvenţionale de energie în ferme mici şi mijlocii. Proiectarea şi execuţia unui panou solar plan cu randament energetic ridicat”1993 1999
2) MCT „Studii şi cercetări privind sisteme reglabile de mare viteză pentru prelucrarea suprafeţelor prin rectificare – superfinisare”
  1. 1999
  1. MCT „Studii şi cercetări privind modernizarea mecanismelor de cuplare a maşinilor agricole purtate”
1993 1999