Centrul regional pentru protectia proprietatii industriale

Organizare

Conventia Cadru de Colaborare dintre Oficiul de Sat pentru Inventii si Marci (OSIM) Bucuresti si CTIB SA Brasov, semnata in 1999, in temeiul HG 53/07.09.1998 art. 14 al. 1 si 2, a permis infiintarea pe platforma Universitatii „Transilvania” din Brasov, a unuia din primele 6 centre regionale de Proprietate Industriala – CRPPPI Brasov din tara.

In prezent au fost infiintate 16 Centre Regionale care constituie o retea nationala sub directa coordonare a OSIM.

CRPPPI Brasov functioneaza ca Departament al CTIB SA Brasov, cu personalul, baza materiala si logistica asigurate de CTIB SA Brasov.

OSIM Bucuresti a asigurat de la infiintare baza de date pe suport scris si magnetic (care a completat baza de date a CTIB din 1993-1999), a asigurat expertiza proprie si a sustinut deschiderea cooperarii internationale – OMPI, OEB, PATLIB.

Scop

Scopul constituirii CRPPPI Brasov a fost de a sustine, de a da amploare, un plus de competenta si profesionalism activitatilor specifice deja existente in cadrul CTIB in cadrul CTIB in domeniul inventicii si proprietatii industriale.

Scopul activitatii CRPPPI Brasov este identic cu cel al SC CTIB SA enuntat in Actul Constitutiv al Societatii inca din 1993:

– incurajarea si sustinerea activitatii creativ-inovative in randul inginerilor, cercetatorilor, cadrelor didactice si studentilor

– sustinerea invitiativei private si a IMM-urilor in special prin diseminarea informatiilor privind proprietatea industriala

– stimularea dezvoltarii industriale intr-un climat concurential sanatos bazat pe dreptul proprietatii industriale

Obiective

– sensibilizarea mediului de afaceri asupra necesitatii protectiei obiectelor de proprietate industriala

– dezvoltarea unei culturi manageriale privind dreptul proprietatii industriale

– incurajarea activitatilor activitatilor inoative – ca premize ale progresului tehnologic si dezvlotarii economice – prin recunoasterea dreptului de proprietate asupra asupra rezultatelor acestor activitati

– facilitarea accesului specialistilor la informatii de activitate privind Brevete de inventie, Marci, DMI, Topografii si Circuite Integrate.

Istoric

1993

– se infiinteaza CENTRUL DE TEHNOLOGII, INVENTICA SI BUSINESS SA – avand ca obiective: stimularea cercetarii stiintifice si a activitatilor inovative, protectia proprietatii industriale, transferul de tehnologii si incubare de afaceri